STTHọ và tênChức vụTrình độ chuyên mônSố điện thoạiEmail
1Võ Thanh TúTổ trưởngĐại học công nghệ Ô Tô  
2Nguyễn Anh ThảoTổ phóĐại học Sư phạm Tin học0973787553anhthao9st@gmail.com
3Nguyễn Văn ThanhThành viênĐại học Kế toán  
4Trần Phú HàoThành viên   
5Nguyễn Ngọc Thoại EmThành viên   
6Lê Văn OanhThành viên   
7Phạm Hoàng ĐứcThành viên   

Xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong tổ theo vị trí việc làm; thực hiện các hoạt động tác nghiệp hành chính, quản lý văn bản, lập hồ sơ, thực hiện công tác lưu trữ;  Tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; lập danh sách tuyển sinh đầu vào; Lập thủ tục hồ sơ về tuyển sinh, thuyên chuyển, thôi học. Tổ chức sắp xếp, bố trí học sinh vào lớp theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

          Lập kế hoạch thu - chi hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước và báo cáo Giám đốc; đảm bảo nhu cầu kinh phí duy trì các hoạt động, quản lý tài sản vật tư của Trung tâm theo quy định; Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong Trung tâm; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;  Chịu trách nhiệm và đảm bảo an ninh trật tự của bộ phận Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; công tác vệ sinh môi trường; công tác phục vụ giảng dạy cho giáo viên và học sinh; là Phó ban cơ sở vật chất, tham gia Ban an ninh Trung tâm, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật và các hội đồng khác theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao.

Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành