TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHÂU THÀNH

Địa chỉ:  Ấp Hòa Long I, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Email:  tgdnn_gdtxchauthanh@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963666755

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Châu Thành

Quyết định thành lập:  Số 97/QĐ-UBND, ngày 19/01/2016, của UBND tỉnh An Giang về việc đổi tên Trung tâm GDNN thành Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành.

Chức năng, nhiệm vụ được giao

- Tổ chức đào tạo cho lao động có kiến thức, kỹ thuật tham gia sản xuất, hoạt động dịch vụ với trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên (dưới 3 tháng), nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề, tạo điều kiện có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

- Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm, hướng nghiệp miễn phí cho người học nghề.

- Tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông hệ giáo dục thường xuyên.

Cơ sở vật chất, tài chính và tài sản

Được sự quan tâm đầu tư, tạo điều kiện của UBND huyện, Sở LĐTB-XH, Trung tâm đã có trụ sở hoạt động khá tốt, với diện tích 13.055m2, trang thiết bị May, Thêu, Xây dựng, Vi tính, Điện dân dụng, Sửa xe gắn máy với tổng kinh phí 3.500.443 tỷ đồng, các phòng học và nhà xưởng phục vụ tốt cho công tác dạy học.

Kết quả hoạt động đơn vị

- Hàng năm đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc hai lĩnh vực dạy nghề và giáo dục thường xuyên, tổ chức thực hiện đúng, nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên và của ngành, làm việc theo quy chế chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp tình hình thực tế.

- Sử dụng tốt thiết bị, đố dùng dạy học phục vụ dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học viên đúng quy định, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong Trung tâm.

- Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành Giáo dục và địa phương giao cho như: Tỉ lệ tốt nghiệp hệ GDTX cao hơn tỉ lệ bình quân của tỉnh (tỉ lệ tốt nghiệp bình quân của tỉnh 72,12%).

- Về công tác đào tạo nghề Trung tâm tư vấn học nghề và việc làm được 1632 người, so kế hoạch đạt 130,56% (1632/1.250 lao động), đã tổ chức các lớp  nghề cho lao động nông thôn với 1245 lao động đạt 124,5 % so với chỉ tiêu (1245/1000). Hình thức đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho lao động tại nông thôn và đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Ban giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành