PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TRÊN TRUYỀN HÌNH AN GIANG TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH COVID-19

PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TRÊN TRUYỀN HÌNH AN GIANG TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện công văn số 508/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phát sóng chương ôn tập trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh CoVid-19. Theo đó nhằm tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh củng ...
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội