CƠ ĐỒ ĐẤT NƯỚC, VINH QUANG TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI THUỘC VỀ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

CƠ ĐỒ ĐẤT NƯỚC, VINH QUANG TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI THUỘC VỀ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Bác Hồ khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt… Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ...
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội