LỊCH SỬ LỚP 11; Bài 20 -  CHIẾN SỰ LAN RÔNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

LỊCH SỬ LỚP 11; Bài 20 - CHIẾN SỰ LAN RÔNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

Chào các em học sinh!Âm mưu của Pháp là thôn tính cả nước VN. Vì vậy sau khi chiếm được 6 tỉnh Nam Kì (1867), Pháp ráo riết chuẩn bị cuộc tấn công xâm lược Bắc Kì. Quá trình Pháp xâm lược Bắc Kì ra sao ? Nhân dân Bắc Kì, Trung Kì kháng chiến chống Pháp như thế nào? Những nội dung đó sẽ được làm rõ ...
LỊCH SỬ LỚP 10; TUẦN 22 TIẾT 38; SỬA BÀI TẬP VỀ NHÀ

LỊCH SỬ LỚP 10; TUẦN 22 TIẾT 38; SỬA BÀI TẬP VỀ NHÀ

Các em học sinh thân mến!Dưới đây là bảng đáp án 10 câu trắc nghiệm bài tập về nhà bài 32 Cách mạng công nghiệp ở châu Âu mà tiết trước thầy đã cho. Căn cứ vào bảng đáp án này các em có thể tự chấm điểm bài làm của mình. Tuy nhiên có một số câu khó nếu các em không hiểu có thể nhắn tin zalo hoặc sử ...
Lịch sử Lớp 12; Hệ thống kiến thức, sự kiện lịch sử thế giới 1917 - 2000 | Chinh phục kỳ thi 2019 | Môn Lịch sử

Lịch sử Lớp 12; Hệ thống kiến thức, sự kiện lịch sử thế giới 1917 - 2000 | Chinh phục kỳ thi 2019 | Môn Lịch sử

Chinh phục kỳ thi 2019 môn Lịch sử.Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng sẽ giúp chúng ta hệ thống lại những kiến thức của phần lịch sử thế giới. Đó là những sự kiện quan trọng trong hai giai đoạn của lịch sử thế giới có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Việt Nam từ 1917 đến 1945 và từ 1945 đến 2000 với dấu mốc quan ...
LỊCH SỬ 10; BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

LỊCH SỬ 10; BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

Các em học sinh thân mến!Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tạm thời các em không đến trường nhưng để đảm bảo hoàn thành chương trình học kì II nhà trường tổ chức cho các em học qua internet. Đối với môn Lịch sử phương pháp học là thầy sẽ dưa nội dung cơ bản của bài học và phần học viên cần lưu ý (để ...
LỊCH SỬ 11; Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)

LỊCH SỬ 11; Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)

Các em học sinh thân mến!Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tạm thời các em không đến trường nhưng để đảm bảo hoàn thành chương trình học kì II nhà trường tổ chức cho các em học qua internet. Đối với môn Lịch sử phương pháp học là thầy sẽ dưa nội dung cơ bản của bài học và phần học viên cần lưu ý (để ...
LỊCH SỬ 12; Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐQ MỸ XÂM LƯỢC ND MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SX (1965-1973)

LỊCH SỬ 12; Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐQ MỸ XÂM LƯỢC ND MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SX (1965-1973)

Các em học sinh thân mến!Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tạm thời các em không đến trường nhưng để đảm bảo hoàn thành chương trình học kì II nhà trường tổ chức cho các em học qua internet. Đối với môn Lịch sử phương pháp học là thầy sẽ dưa nội dung cơ bản của bài học và phần học viên cần lưu ý ( để ...
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội