VĂN 10: NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 22 (GV: TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT)

VĂN 10: NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 22 (GV: TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT)

Thân chào các em học viên!Thực hiện chương trình học trực tuyến theo chỉ đạo vì tình hình chung thế giới. Để có thể tham gia học trực tuyến đạt kết quả, các em cần thực hiện các bước như sau:- Có tinh thần tham gia chương trình học trực tuyến theo yêu cầu chung. Mở trang wed theo địa chỉ đã được ...
VĂN 11: NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 22 (GV: TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT)

VĂN 11: NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 22 (GV: TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT)

Thân chào các em học viên!Thực hiện chương trình học trực tuyến theo chỉ đạo vì tình hình chung thế giới. Để có thể tham gia học trực tuyến đạt kết quả, các em cần thực hiện các bước như sau:- Có tinh thần tham gia chương trình học trực tuyến theo yêu cầu chung. Mở trang wed theo địa chỉ đã được ...
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội