THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2022

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2022

Căn cứ Thông báo 911/TB-ĐHĐT ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục & Thạc sĩ Giáo dục tiểu học đợt 1 năm 2022;Căn cứ Công văn số 263/UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, về việc đào tạo nguồn nhân ...
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH “NGÔN NGỮ ANH”

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH “NGÔN NGỮ ANH”

Căn cứ Thông báo về việc tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Tài chính – Marketing. Căn cứ nhu cầu học tập của cán bộ công chức trên địa bàn;Nay Trung tâm GDNN – GDTX Châu Thành thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp “Đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ anh” cụ thể như sau:
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH “KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG” HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH “KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG” HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022

Trung tâm GDNN – GDTX Châu Thành, phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông đại học (LTĐH VLVH), liên thông cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học (LT VLVH), vừa làm vừa học trình độ đại học (ĐH VLVH) năm 2022 như sau:
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NĂM 2022

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NĂM 2022

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tham gia học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thống nhất và giao cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Châu Thành, phối hợp với trường Đại ...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH  KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ  MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ LỚP ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ LỚP ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Châu Thành, liên kết Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt – TP. HCM. Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và lớp học ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội