A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020

Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên. Dự Hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam Naomi Kitahara, đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Quang cảnh Hội ngh

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, thanh niên Việt Nam hiện chiếm 24,6% dân số, là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của thanh niên. Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên 2020 thay thế Luật Thanh niên năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên có hiệu quả, rất cần có sự tham gia của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết cho biết, Luật có 7 chương, 41 điều, thể chế các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về thanh niên và công tác thanh niên; nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Hoan nghênh sáng kiến của Bộ Nội vụ trong việc sớm tổ chức hội nghị triển khai Luật Thanh niên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết cho biết, để Luật Thanh niên thực sự có hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống, đòi hỏi các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan nhanh chóng hướng dẫn triển khai thực hiện luật. Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND tăng cường giám sát Luật Thanh niên.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) bày tỏ tin tưởng Luật Thanh niên sẽ đem lại khuôn khổ pháp lý có giá trị trong việc hướng dẫn hoạch định và thực hiện các chương trình và chính sách thanh niên của Chính phủ cho thanh niên Việt Nam, những nhân tố thay đổi chính giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Trưởng đại diện UNFPA cũng cho rằng, cần nỗ lực hơn nữa để tạo ra một môi trường thuận lợi và các cơ chế linh hoạt cho phép thanh niên tham gia, đặc biệt trong việc đưa Luật Thanh niên trở thành các hành động cụ thể; có các diễn đàn thân thiện với thanh niên để khuyến khích thanh niên, đặc biệt là các nhóm thanh niên dễ bị tổn thương tham gia đối thoại thường xuyên với các lãnh đạo nhà nước và các nhà hoạch định chính sách về nhu cầu và mối quan tâm của họ, đặc biệt là trong bối cảnh Mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. UNFPA và các cơ quan khác của Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hơn nữa sự tham gia hiệu quả của thanh niên trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách khác nhau có ảnh hưởng đến đời sống của thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu một số nội dung mới của Luật Thanh niên năm 2020, vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên; những tư tưởng đổi mới trong Luật về vị thế của Đoàn Thanh niên, các tổ chức hội thanh niên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong thực hiện chính sách thanh niên và trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, chính quyền các cấp trong triển khai Luật Thanh niên.

Thông tin về những việc Trung ương Đoàn sẽ thực hiện để triển khai Luật Thanh niên 2020, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Trung ương Đoàn sẽ lựa chọn một số vấn đề trọng tâm để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là đề án về khởi nghiệp; tăng cường vai trò giám sát của tổ chức đoàn, rà soát các chính sách liên quan đến thanh niên tình nguyện, thanh niên xung phong, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên, các công việc này sẽ được triển khai trong quý IV/2020.

Tham khảo tại đây

Theo https://www.hcmcpv.org.vn/


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội